FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat: MULTI WYROBY GUMOWE S.C., ul. Zarzecze 9, Jugowice 58- 321

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta:

Nr telefonu Klienta:

Adres e-mail Klienta:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

adres pocztowy:

adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:

umowy o świadczenie innej usługi:

inne:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji: usunięcie wady towaru lub usługi wymiana towaru na wolny od wad obniżenie ceny towaru odstąpienie od umowy

Podpis składającego: